Xiria Pop
Xiria Pop
Cartaz deseñado a partir de bosquexos orixiniais de Alberto Gende realizados en 1998